Speeltuin toegankelijk voor kinderen met beperking

Speeltuin toegankelijk voor kinderen met beperking

De sociale vzw’s Pegode en Het Rekreatief nemen samen het Meihof over. Ze zullen de speeltuin toegankelijk maken voor personen met een beperking.

De gemeenteraad keurde maandag een concessieovereenkomst goed voor de uitbating van de speeltuin en de aanpalende cafetaria van het Meihof. Twee sociale vzw’s uit de gemeente slaan daarvoor de handen in elkaar. De mensen van vzw Pegode zullen instaan voor het onderhoud van de speeltuin. “Mensen met een beperking krijgen de verantwoordelijkheid voor het groenonderhoud en het onderhoud van de speeltuigen”, zegt schepen van Sociale Zaken Brigitte Vermeulen-Goris. (N-VA). “Ze zullen er ook voor zorgen dat de speeltuin als een van de eerste in Vlaanderen volledig toegankelijk wordt voor mensen met een beperking. Als gemeente geven we hen een premie van 40.000 euro.”

Sociale maaltijden

Het Rekreatief, dat een feestzaal uitbaat in de Doornstraat, zal haar werking uitbreiden naar de cafetaria van het Meihof. “Cliënten van het OCMW krijgen er een horecaopleiding, die hen in staat stelt om door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt”, zegt Vermeulen-Goris. “Daarnaast zullen er in de cafetaria sociale maaltijden worden geserveerd.”

De nieuwe werking zou begin mei van start gaan.